01

Nejdokonalejší systém
evidence pacientů

Obslouží každého příchozího pacienta. Bez rušivého klepání na dveře víte, kdo a v jakém pořadí čeká na ošetření. Máte kontrolu nad svou čekárnou, informujete pacienty a prohlubujete komfort své práce.
Evipa Terminál

02

Síla v jednoduchosti

Pacient se přihlásí pomocí kartičky zdravotní pojišťovny nebo jakýmkoli jiným osobním dokladem. Zvolí si důvod návštěvy, a v tom okamžiku o něm již víte. Kouzlo vědomého čekání působí na všechny.

03

Proč evidovat pacienty?

Pacienti nevědí, jak postupovat po příchodu do čekárny

V čekárnách lékařů jsme velmi často svědky situací, kdy pacienti nevědí, jak postupovat po příchodu do čekárny. Někteří se dotazují ostatních na pořadí, jiní zase bez respektu k vám i ostatním automaticky klepou na dveře, předbíhají

Situací a variant je pestrá řada.

Otázkou zůstává, co je příčinou tohoto chování?

Zeptali jsme se přímo pacientů a následně i lékařského personálu

Společným jmenovatelem v odpovědích byl pocit nejistoty.

Pacient má totiž dvě základní potřeby:
Říct vám, že je tady a následně proč přišel. Jakmile své potřeby uspokojí, je klidný. V opačném případě nastupuje zmíněný pocit nejistoty doprovázený hádkami o pořadí, klepáním na dveře a negativními emocemi. V konečném důsledku se vše obrací proti vám a v první linii jim denně čelí vaše sestřička.

Proč pacient zaklepe na Vaše dveře?

Zamysleme se a zkusme si výše popsané potvrdit.

Proč pacient zaklepe na vaše dveře, přestože jste včera zvětšili ceduli „Prosím, neklepat!“ o dvě velikosti? Jednoduše chce mít jistotu, že o něm víte a je ochoten ignorovat vámi nastavená pravidla s připravenou výmluvou.

Proč vlastně vznikají hádky o pořadí?

Ukažme si na modelové situaci:

Přijde pacient do zaplněné čekárny a ptá se: „Kdo je poslední k paní doktorce?” Překvapivě má každý z pacientů jiný názor: „Já neé, já si jdu jen pro recept.” „Já také ne, čekám jen na odběry.” „Já jsem přišel teď, ale jsem akutní!”. Ve výsledku máte tři poslední pacienty, z nichž nikdo nechce být poslední.

Evipa je řešení

Co pacient potřebuje a proč přišel? Kdo je tedy vlastně poslední? Kdo půjde další do ambulance?

Odpovědí na tyto otázky je Evipa.

Automatická elektronická evidence pacientů předchází konfliktům a zavádí jasný řád celého procesu vstupu pacienta do ordinace.

04

Jak to funguje?

Pacient vloží jakýkoliv osobní doklad do terminálu Evipa, který jej nasnímá a zpracuje. Vyšší verze umožňují i specifikovat důvod návštěvy na tlačítkovém panelu či dotykové obrazovce. Po dokončení procesu pacient obdrží informaci o úspěšném přihlášení a může se v klidu posadit.

Evipa vložení dokladu

05

Vyberte si svoji ideální Evipu

Žena vkládající kartičku zdravotní pojišťovny do terminálu Evipa
  • Modely Evipy

Vybrat si ten správný systém evidence příchozích pacientů může mít klíčový vliv na efektivitu a plynulost provozu vašeho zdravotnického zařízení. S různými verzemi od tlačítkových po dotykové a s funkcí tisku identifikátorů, Evipa přináší nejdokonalejší technologii do procesu evidence a práce s frontou pacientů. Tlačítkové verze nabízejí jednoduché a rychlé možnosti vstupu dat, zatímco dotykové verze poskytují moderní a interaktivní zážitek pro uživatele.

06

Deset let vývoje,

zkušeností a praxe

Lékařů se po vyzkoušení Evipy rozhodlo si ji pořídit

Počet aktivních terminálů Evipa

Počet odbavených pacientů denně

Počet měst a obcí s aktivním terminálem Evipa

07

Spokojený lékař,

příjemnější pracovní prostředí

Evipa je super.

5
MUDr. Vladimír Drápal
Brno

Na Evipu mi nesahejte.

5
MUDr. Aleš Baláš
Brno

Díky, díky za Evipu.

5
MUDr. Marie Urbánková
Modřice

Evipa nám šetří čas a pomáhá zvládat každodenní provoz.

5
MUDr. Karel Bláha
Praha

Díky ozvučení čekárny, už pacienti neslyší, co se řeší v ordinaci.

5
MUDr. Hana Moosová
Liberec

Evipu jsme rozšířili do celé sítě našich ambulancí.

5
MUDr. Vladimír Kolář
Praha

Naše dokonalá elektronická recepční.

5
M. Hřebíčková
Ostrava

Oceňuji rychlý a precizní servis. Práci bez Evipy už si ani neumím představit.

5
MUDr. Martina Kubová Šedová
Břeclav

S Evipou jsem velice spokojená.

5
MUDr. Hana Medřická
Brno

Terminál Evipa už je dnes standardem v síti našich ordinací.

5
prim. MUDr. Olga Janovská
Praha

Evipu využíváme pro evidenci pacientek celé gynekologie (13 ordinací). Všichni jsme si na ni zvykli. Moc nám pomáhá.

5
Bc. Květoslava Dofková
vrchní sestra
Brno

Pacienty nejenom evidujeme, ale i vyvoláváme mikrofonem a vpouštíme do ordinace. Sestřičce to šetří krok i čas.

5
MUDr. Jiří Vrabec
Bruntál

Evipu využíváme jako elektronickou nástěnku.

5
MUDr. Natálie Szitányi
Praha

Díky Evipě víme, kdo přichází a čeká v čekárně. Můžeme si pacienty roztřídit podle toho s jakým problémem přicházejí. Oceňujeme denní přehled. Kolik pacientů přišlo. Kolik jsme jich ošetřili.

5
MUDr. Martina Žemlová
Brno

Evipa hlídá pacientům pořadí. Ti mohou být v klidu, že je nikdo nepředběhne. Evipa nám urychlila zadávání pacientů, ušetří nám každý den desítky minut času.

5
MUDr. Vladimír Marek
Brno

08

Když děláte skvělé věci,

budí to pozornost